Press instalacijski materijali

0
Više filtera
Filtri

Marka

 1. VIEGA 260Proizvodi

Linija

 1. 15 mm 4Proizvodi
 2. 15 mm 45° UN 1Proizvod
 3. 15 mm 45°, VN 1Proizvod
 4. 15 mm 90° 1Proizvod
 5. 15 mm 90° MŽ 1Proizvod
 6. 15 mm 90° UN 1Proizvod
 7. 15 mm 90° VN 1Proizvod
 8. 15 mm MŽ 45° 1Proizvod
 9. 15 mm ŽŽ 45° 1Proizvod
 10. 15 mm-1/2" MŽ 2Proizvodi
 11. 15 mm-1/2" ŽŽ 2Proizvodi
 12. 15 mm-1/2", UN 1Proizvod
 13. 15 mm-1/2", VN 1Proizvod
 14. 15-15-15 mm 1Proizvod
 15. 15x1,2 mm 6 m 1Proizvod
 16. 18 mm 6Proizvodi
 17. 18 mm 90° 1Proizvod
 18. 18 mm 90° MŽ 2Proizvodi
 19. 18 mm 90° UN 1Proizvod
 20. 18 mm 90° VN 1Proizvod
 21. 18 mm 90° ŽŽ 1Proizvod
 22. 18 mm MŽ 45° 1Proizvod
 23. 18 mm ŽŽ 45° 1Proizvod
 24. 18 mm-1/2" MŽ 2Proizvodi
 25. 18 mm-1/2", UN 1Proizvod
 26. 18 mm-1/2", VN 1Proizvod
 27. 18 mm-3/4" MŽ 1Proizvod
 28. 18 mm-3/4" ŽŽ 1Proizvod
 29. 18 mm-3/4", UN 1Proizvod
 30. 18 mm-3/4", VN 1Proizvod
 31. 18-15 mm 3Proizvodi
 32. 18-15-15 mm 1Proizvod
 33. 18-15-18 mm 2Proizvodi
 34. 18-18-18 mm 1Proizvod
 35. 18x1,2 mm 6 m 1Proizvod
 36. 22 mm 8Proizvodi
 37. 22 mm 45° UN 1Proizvod
 38. 22 mm 45° VN 1Proizvod
 39. 22 mm 45°, NN 1Proizvod
 40. 22 mm 45°, VN 1Proizvod
 41. 22 mm 90° 1Proizvod
 42. 22 mm 90° UN 1Proizvod
 43. 22 mm 90°, NN 1Proizvod
 44. 22 mm 90°, VN 2Proizvodi
 45. 22 mm MŽ 45° 1Proizvod
 46. 22 mm ŽŽ 45° 1Proizvod
 47. 22 mm-1" MŽ 1Proizvod
 48. 22 mm-1", UN 3Proizvodi
 49. 22 mm-1", VN 2Proizvodi
 50. 22 mm-1/2" ŽŽ 1Proizvod
 51. 22 mm-1/2", UN 2Proizvodi
 52. 22 mm-1/2", VN 1Proizvod
 53. 22 mm-1/2"-22 mm 1Proizvod
 54. 22 mm-1/2"-22 mm UN 1Proizvod
 55. 22 mm-3/4" MŽ 2Proizvodi
 56. 22 mm-3/4" ŽŽ 1Proizvod
 57. 22 mm-3/4", UN 3Proizvodi
 58. 22 mm-3/4"-22 mm 1Proizvod
 59. 22 mm-3/4, VN 4Proizvodi
 60. 22 mm-5/4", UN 1Proizvod
 61. 22-1/2" NN, utični komad 1Proizvod
 62. 22-15 mm 1Proizvod
 63. 22-15-18 mm 1Proizvod
 64. 22-15-22 mm 1Proizvod
 65. 22-18 mm 2Proizvodi
 66. 22-18-18 mm 1Proizvod
 67. 22-18-22 mm 2Proizvodi
 68. 22-22-15 mm 1Proizvod
 69. 22-22-18 mm 1Proizvod
 70. 22-22-22 mm 1Proizvod
 71. 22-28-22 mm 2Proizvodi
 72. 22-3/4" NN, utični komad 1Proizvod
 73. 22-3/4" VN, utični komad 1Proizvod
 74. 22x1,5 mm 6 m 1Proizvod
 75. 28 mm 7Proizvodi
 76. 28 mm 45° UN 1Proizvod
 77. 28 mm 45° VN 1Proizvod
 78. 28 mm 45°, NN 1Proizvod
 79. 28 mm 45°, VN 1Proizvod
 80. 28 mm 90° 1Proizvod
 81. 28 mm 90° MŽ 2Proizvodi
 82. 28 mm 90° UN 1Proizvod
 83. 28 mm 90° VN 1Proizvod
 84. 28 mm 90°, NN 1Proizvod
 85. 28 mm 90°, VN 1Proizvod
 86. 28 mm MŽ 45° 1Proizvod
 87. 28 mm ŽŽ 45° 1Proizvod
 88. 28 mm-1" MŽ 1Proizvod
 89. 28 mm-1" UN 1Proizvod
 90. 28 mm-1" VN 1Proizvod
 91. 28 mm-1" ŽŽ 1Proizvod
 92. 28 mm-1", UN 3Proizvodi
 93. 28 mm-1", VN 3Proizvodi
 94. 28 mm-1"-28 mm 1Proizvod
 95. 28 mm-1/2", UN 1Proizvod
 96. 28 mm-1/2", VN 1Proizvod
 97. 28 mm-1/2"-28 mm 1Proizvod
 98. 28 mm-1/2"-28 mm UN 1Proizvod
 99. 28 mm-3/4", UN 2Proizvodi
 100. 28 mm-3/4", VN 1Proizvod
 101. 28 mm-3/4"-28 mm 1Proizvod
 102. 28 mm-5/4", UN 1Proizvod
 103. 28 mm-5/4", VN 1Proizvod
 104. 28 mm-6/4", UN 1Proizvod
 105. 28-1" NN, utični komad 1Proizvod
 106. 28-1" VN, utični komad 1Proizvod
 107. 28-15-28 mm 1Proizvod
 108. 28-18-28 mm 1Proizvod
 109. 28-22 mm 3Proizvodi
 110. 28-22-22 mm 2Proizvodi
 111. 28-22-28 mm 3Proizvodi
 112. 28-28-28 mm 1Proizvod
 113. 28x1,5 mm 6 m 1Proizvod
 114. 35 1Proizvod
 115. 35 mm 5Proizvodi
 116. 35 mm 45° UN 1Proizvod
 117. 35 mm 45° VN 1Proizvod
 118. 35 mm 45°, NN 1Proizvod
 119. 35 mm 45°, VN 1Proizvod
 120. 35 mm 90° MŽ 1Proizvod
 121. 35 mm 90° UN 1Proizvod
 122. 35 mm 90° VN 1Proizvod
 123. 35 mm 90°, NN 1Proizvod
 124. 35 mm 90°, VN 1Proizvod
 125. 35 mm-1 1/4" VN 1Proizvod
 126. 35 mm-1", UN 1Proizvod
 127. 35 mm-1", VN 1Proizvod
 128. 35 mm-1/2"-35 mm 1Proizvod
 129. 35 mm-3/4" ŽŽ 1Proizvod
 130. 35 mm-3/4", UN 1Proizvod
 131. 35 mm-3/4"-35 mm 1Proizvod
 132. 35 mm-5/4", UN 1Proizvod
 133. 35 mm-5/4", VN 2Proizvodi
 134. 35 mm-6/4", UN 1Proizvod
 135. 35 mm-6/4", VN 1Proizvod
 136. 35-22 mm 2Proizvodi
 137. 35-22-35 mm 2Proizvodi
 138. 35-28 mm 2Proizvodi
 139. 35-28-35 mm 2Proizvodi
 140. 35x1 mm 6 m 1Proizvod
 141. 42 mm 6Proizvodi
 142. 42 mm 45° UN 1Proizvod
 143. 42 mm 45°, NN 1Proizvod
 144. 42 mm 45°, VN 1Proizvod
 145. 42 mm 90° UN 1Proizvod
 146. 42 mm 90° VN 1Proizvod
 147. 42 mm 90°, NN 1Proizvod
 148. 42 mm 90°, VN 1Proizvod
 149. 42 mm-1 1/2" VN 1Proizvod
 150. 42 mm-1/2"-42 mm 1Proizvod
 151. 42 mm-2", UN 1Proizvod
 152. 42 mm-3/4"-42 mm 1Proizvod
 153. 42 mm-5/4", UN 1Proizvod
 154. 42 mm-5/4", VN 1Proizvod
 155. 42 mm-6/4", UN 1Proizvod
 156. 42 mm-6/4", VN 2Proizvodi
 157. 42-22 mm 1Proizvod
 158. 42-22-42 mm 1Proizvod
 159. 42-28 mm 1Proizvod
 160. 42-28-42 mm 2Proizvodi
 161. 42-35 mm 2Proizvodi
 162. 42-35-42 mm 1Proizvod
 163. 42x1,5 mm 6 m 1Proizvod
 164. 54 mm 6Proizvodi
 165. 54 mm 45°, NN 1Proizvod
 166. 54 mm 45°, VN 1Proizvod
 167. 54 mm 90° UN 1Proizvod
 168. 54 mm 90°, NN 1Proizvod
 169. 54 mm 90°, VN 1Proizvod
 170. 54 mm-1"-54 mm 1Proizvod
 171. 54 mm-1/2"-54 mm 1Proizvod
 172. 54 mm-2", UN 1Proizvod
 173. 54 mm-2", VN 2Proizvodi
 174. 54 mm-3/4"-54 mm 1Proizvod
 175. 54-22 mm 1Proizvod
 176. 54-22-54 mm 1Proizvod
 177. 54-28 mm 1Proizvod
 178. 54-28-54 mm 1Proizvod
 179. 54-35 mm 1Proizvod
 180. 54-35-54 mm 1Proizvod
 181. 54-42 mm 2Proizvodi
 182. 54-42-54 mm 1Proizvod
 183. 54x1,5 mm 6 m 1Proizvod

Serija

 1. Press 58Proizvodi
 2. Prestabo 79Proizvodi
 3. Temponox 123Proizvodi

Promjer fitinga

 1. 15 mm 12Proizvodi
 2. 15 mm-1/2"" 6Proizvodi
 3. 15-15-15 mm 1Proizvod
 4. 18 mm 13Proizvodi
 5. 18 mm-1/2" 4Proizvodi
 6. 18 mm-3/4" 4Proizvodi
 7. 18-15 mm 3Proizvodi
 8. 18-15-15 mm 1Proizvod
 9. 18-15-18 mm 2Proizvodi
 10. 18-18-18 mm 2Proizvodi
 11. 22 mm 19Proizvodi
 12. 22 mm-1" 6Proizvodi
 13. 22 mm-1/2" 4Proizvodi
 14. 22 mm-1/2"-22 mm 1Proizvod
 15. 22 mm-3/4" 10Proizvodi
 16. 22 mm-3/4"-22 mm 1Proizvod
 17. 22 mm-5/4" 1Proizvod
 18. 22-1/2" 1Proizvod
 19. 22-1/2"-22-mm 1Proizvod
 20. 22-15 mm 1Proizvod
 21. 22-15-18 mm 1Proizvod
 22. 22-15-22 mm 1Proizvod
 23. 22-18 mm 2Proizvodi
 24. 22-18-18 mm 1Proizvod
 25. 22-18-22 mm 2Proizvodi
 26. 22-22-15 mm 1Proizvod
 27. 22-22-18 mm 1Proizvod
 28. 22-22-22 mm 1Proizvod
 29. 22-28-22 mm 2Proizvodi
 30. 22-3/4" 2Proizvodi
 31. 28 mm 20Proizvodi
 32. 28 mm-1" 10Proizvodi
 33. 28 mm-1"-28 mm 1Proizvod
 34. 28 mm-1/2" 2Proizvodi
 35. 28 mm-1/2"-28 mm 1Proizvod
 36. 28 mm-3/4" 3Proizvodi
 37. 28 mm-3/4"-28 mm 1Proizvod
 38. 28 mm-5/4" 2Proizvodi
 39. 28 mm-6/4" 1Proizvod
 40. 28-1" 2Proizvodi
 41. 28-1/2"-28-mm 1Proizvod
 42. 28-15-28 mm 1Proizvod
 43. 28-18-28 mm 1Proizvod
 44. 28-22 mm 3Proizvodi
 45. 28-22-22 mm 2Proizvodi
 46. 28-22-28 mm 3Proizvodi
 47. 28-28-28 mm 1Proizvod
 48. 35 mm 16Proizvodi
 49. 35 mm-1 1/4" 1Proizvod
 50. 35 mm-1" 2Proizvodi
 51. 35 mm-1/2"-35 mm 1Proizvod
 52. 35 mm-3/4" 1Proizvod
 53. 35 mm-3/4"-35 mm 1Proizvod
 54. 35 mm-5/4" 3Proizvodi
 55. 35 mm-6/4" 2Proizvodi
 56. 35-22 mm 2Proizvodi
 57. 35-22-35 mm 2Proizvodi
 58. 35-28 mm 2Proizvodi
 59. 35-28-35 mm 2Proizvodi
 60. 42 mm 13Proizvodi
 61. 42 mm-1 1/2" 1Proizvod
 62. 42 mm-1/2"-42 mm 1Proizvod
 63. 42 mm-2" 1Proizvod
 64. 42 mm-3/4"-42 mm 1Proizvod
 65. 42 mm-5/4" 2Proizvodi
 66. 42 mm-6/4" 3Proizvodi
 67. 42-22 mm 1Proizvod
 68. 42-22-42 mm 1Proizvod
 69. 42-28 mm 1Proizvod
 70. 42-28-42 mm 2Proizvodi
 71. 42-35 mm 2Proizvodi
 72. 42-35-42 mm 1Proizvod
 73. 54 mm 11Proizvodi
 74. 54 mm-1"-54 mm 1Proizvod
 75. 54 mm-1/2"-54 mm 1Proizvod
 76. 54 mm-2" 3Proizvodi
 77. 54 mm-3/4"-54 mm 1Proizvod
 78. 54-22 mm 1Proizvod
 79. 54-22-54 mm 1Proizvod
 80. 54-28 mm 1Proizvod
 81. 54-28-54 mm 1Proizvod
 82. 54-35 mm 1Proizvod
 83. 54-35-54 mm 1Proizvod
 84. 54-42 mm 2Proizvodi
 85. 54-42-54 mm 1Proizvod

Materijal

 1. Bakar 42Proizvodi
 2. Čelik 72Proizvodi
 3. Inox 123Proizvodi
 4. Mesing 16Proizvodi

Vrsta elementa

 1. Holender 8Proizvodi
 2. Kapa 5Proizvodi
 3. Koljeno 54Proizvodi
 4. Koljeno prijelaz 7Proizvodi
 5. Luk 13Proizvodi
 6. Luk obilazni 2Proizvodi
 7. Pločica 1Proizvod
 8. Prijelaz 55Proizvodi
 9. Redukcija 22Proizvodi
 10. Spojnica 23Proizvodi
 11. T-komad 43Proizvodi
 12. T-komad reducirani 20Proizvodi

Primjena cijevi

 1. Grijanje/hlađenje 7Proizvodi

Priključak

 1. 28Proizvodi
 2. NN 13Proizvodi
 3. UN 24Proizvodi
 4. VN 32Proizvodi
 5. ŽŽ 26Proizvodi

Dužina (m)

 1. 0.00 - 9.99 7Proizvodi
-

Cijena

 1. 0,00 € - 10,00 € 91Proizvodi
 2. 10,00 € - 20,00 € 79Proizvodi
 3. 20,00 € - 30,00 € 43Proizvodi
 4. 30,00 € - 40,00 € 25Proizvodi
 5. 40,00 € - 50,00 € 13Proizvodi
 6. 50,00 € - 60,00 € 5Proizvodi
 7. 60,00 € - 70,00 € 1Proizvod
 8. 70,00 € - 80,00 € 1Proizvod
 9. 80,00 € - 90,00 € 1Proizvod
 10. 90,00 € - 100,00 € 1Proizvod
-
Proizvod Prostorija
Stranica
po stranici

U ponudi press instalacijskih materijala za izvođenje instalacija potražite bakrenu, čeličnu pocinčanu ili čeličnu redukciju, čelične pocinčane cijevi različitih dimenzija, čelične pocinčane spojnice različitih dimenzija, bakrena ili čelična koljena, mesingane prijelaze za plin, reducirane T-komade s prestabo sustavom press spojnica s pocinčanim čeličnim cijevima za industrijske instalacije te instalacije grijanja. Visokokvalitetne press instalacijske materijale za izvođenje instalacija grijanja, hlađenja te potrošne sanitarne vode potražite na našem web shopu.

Najnovije na našem blogu

Kuhinja

Sve što trebaš znati o keramičkim sudoperima

Odabir pravog kuhinjskog sudopera ima ključnu ulogu u stvaranju funkcionalne i estetski privlačne kuhinje.
Ovdje možeš saznati sve o keramičkim sudoperima, fokusirajući se na njihovu dugotrajnost, jednostavnost održavanja te eleganciju koju donose tradicionalnom stilu kuhinje.

Zidni paneli

Kako Voxort akustični paneli poboljšavaju tvoj dizajn interijera

U ovom blogu istražit ćemo Voxort akustične panele i otkriti kako ovi inovativni elementi uređenja prostora mogu značajno obogatiti tvoj interijer.

Kupaonica

Zlatarevo kupaonsko zlato

Zlatna se boja vraća u kupaonice na velika vrata. Evo kako birati kupaonske artikle u zlatnoj boji i s ukusom urediti kupaonicu!

Grijanje

Da vas grijanje ne brine, tu je - dizalica topline!

Pomoću dizalica topline postižu se značajne uštede pri grijanju i hlađenju prostora te pripremi tople vode. Stoga nije čudno da su dizalice topline pravi hit na tržištu - pročitajte kako bi se mogle uklopiti i u vaš sistem grijanja.

Što možeš pronaći u Fero-Termu?
Dobrodošao/la na Fero-Term webshop! Tebe smo stavili na prvo mjesto i stvorili digitalnu poslovnicu s gotovo 9 tisuća proizvoda! Ako do sada nisi imao/la priliku posjetiti neki od naših Fero-Term prodajnih centara, sada je pravo vrijeme da istražiš naš webshop. Bez obzira na to jesi li u potrazi za potpunim uređenjem, želiš saznati što je novo, istražiti ponude ovog mjeseca ili planiraš sezonsku renovaciju, opusti se i kreni u avanturu. U našem asortimanu nudi se širok izbor proizvoda za kupaonicu, kuhinju, terasu, vrtni program, grijanje, hlađenje te najveći i najbolji izbor pločica. Imamo različite dimenzije, boje, teksture i oblike iz kojih možeš birati. A kad jednom odabereš svoj proizvod ili prostoriju, nema potrebe da se brineš o dostavi - prepusti to nama. Sada je tvoj trenutak da odabereš najbolje proizvode za sebe, svoj dom i obitelj. Kreni s istraživanjem i otkrij što ti najviše odgovara..
Tu smo za tebe! Kako ti možemo pomoći?
Niže nam možeš postaviti pitanje vezano za naš asortiman, usluge ili ostaviti koju pohvalu, recenziju za proizvod.
Odgovorit ćemo na vašu poruku u roku od 48 sati. Ako budemo trebali više informacija o temi koju tražite, kontaktirat ćemo vas putem e-mail adrese ili telefonskog broja, ako je naveden