Prijavite se na svoj račun

Prvi put? Registrirajte se!

Vikend akcija +5% još samo...
Vikend akcija +5% još samo... : : :
dani   sati   minuta   sekundi

Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI INTERNET-PRODAJE za kupce-potrošače

 

Ovi Uvjeti primjenjuju se na kupce potrošače – fizičke osobe koje sklapaju ugovor o kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovor o kupoprodaji na daljinu (online-prodaja ili web-prodaja ili internet- prodaja, te djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Kupac).

Društvo FERO-TERM d.o.o. sa sjedištem u Donjem Stupniku, Gospodarska ulica broj 17, OIB: 69638067216, obavlja svoju registriranu djelatnost prodaje na daljinu isključivo pod ovim Uvjetima.
Kupac je obvezan prihvatiti ove uvjete prodaje, ukoliko se odluči na kupnju, a neposredno prije negoli realizira kupnju.

1. Uvjeti narudžbe


1. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „fero-term.hr“, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podaci. 

2. Odabir željenog proizvoda vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „dodaj u košaricu“. Odabrani proizvod se rezervira tako da će odabrani proizvod biti I isporučen. Ako se ne izvrši potvrda I uplata u roku 24 sata, za opću uplatnicu 48 sati, rezervacija se automatski poništava. FERO-TERM, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

3. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice za upis osobnih podataka. Nakon upisa osobnih podataka klikom na link ”nastavi dalje” sustav Kupca upućuje na odabir načina dostave. Odabirom načina dostave sustav kupca prebacuje na odabir načina plaćanja. Nakon odabira načina plaćanja I klikom na link “završi kupnju”, Kupac je kupio proizvode iz košarice I na e-mail adresu dobiva potvrdu o kupnji. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da Kupac unese sve tražene podatke.

Fotografija koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kojima je u samom nazivu na internet stranicama navedeno „razne boje“, „razne veličine“, „razni oblici“ i slično. FERO-TERM zadržava pravo na pogreške opisa, fotografija, cijena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav, kao i automatske potvrde o narudžbi.

2. Cijena

  
1.  Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. FERO-TERM istaknute cijene ažurira svakih 24 sata zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na „fero-term.hr“. No, sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

2.  FERO-TERM je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, FERO-TERM je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.

3. Plaćanje


Plaćanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti putem platnih kartica:

 • Jednokratno

 • Na rate

 • Virmanom

                                                      

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a kada se plaća virmanom u trenutku primitka uplate na žiro-račun FERO-TERM-a.

Koristimo ePay servis za Internet naplatu tvrtke Globaldizajn d.o.o., koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava ePay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava ePay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

FERO-TERM se obvezuje zaštiti privatnost podataka, uključujući osobnih podataka svih Kupaca na te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim primjenjivim propisima.

4. Dostava


Rok za isporuku naručenih proizvoda je do 10 radnih dana.
 
Dostava se obavlja radnim danom u periodu od 08:00 do 16:00 sati. Ukoliko FERO-TERM ne uspije dostaviti robu u roku od 10 radnih dana, Kupac ima pravo odustati od kupnje. Rok počinje od trenutka kada FERO-TERM zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave.
 
Cijena dostave na područje kontinentalne Hrvatske (uključivo i za otoke koji su s kopnom povezani mostom)  iznosi 20,00 kuna. Porez na dodanu vrijednost je uključen u cijenu dostave.
 
Dostava je besplatna, ukoliko Kupac izabere opciju dostave proizvoda do najbliže poslovnice FERO-TERM-a odnosno da će robu preuzeti u najbližoj poslovnici FERO-TERM-a.

Dostava na otoke koji nisu mostom povezani s kopnom nije moguća. Kupac nakon online kupnje, u tom slučaju može elektroničkom prepiskom na adresu: webshop@fero-term.hr primjerice dogovoriti: preuzimanje robe u trajektnom pristaništu na kopnu. Ukoliko nakon online kupnje u tom slučaju s Kupcem ne bude postignut dogovor o mjestu preuzimanja proizvoda najkasnije u roku osam dana od dana izvršene kupnje, smatrat će se protekom osmog dana od dana izvršene uplate da su FERO-TERM i Kupac sporazumno raskinuli kupoprodajni ugovor te će potom odmah FERO-TERM Kupcu izvršiti povrat uplaćene cijene.

FERO-TERM naručene proizvode dostavlja Kupcu samo do ulaza u stambeni objekt (ne unosi robu u objekt). Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac, već samo do ulaza u zgradu. Prilaz ulazu mora biti slobodan. U suprotnom, FERO-TERM će izvršiti dostavu do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.
 
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac će biti kontaktiran par dana prije planirane dostave radi dogovora o točnom vremenu isporuke.
 
Prilikom primopredaje kupljene robe, Kupac je dužan odmah pregledati robu u nazočnosti dostavljača FERO-TERM-a koji mu isporučuje robu radi utvrđenja: 

 1. da je mu je isporučen upravo naručeni proizvod,

 2. da proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine

 3. da je proizvod bez vidljivih nedostataka

 4. da je uz proizvod priložena sva prateća dokumentacija (ovisno o vrsti proizvoda). 

Ukoliko se pregledom predmetne robe utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama (1.-4.), Kupac će u znak utvrđene ispravnosti isporučene robe dostavljaču FERO-TERM-a potpisati maloprodaji račun. Naknadne prigovore Kupca radi vidljivih nedostataka na proizvodu ili manje isporučene količine, a nakon što je Kupac robu preuzeo i potpisao maloprodajni račun, FERO-TERM neće uvažiti.

Kupac potpisom maloprodajnog računa potvrđuje da mu je roba uredno isporučena u naznačenoj količini i bez vidljivih nedostataka te da je Kupac prekontrolirao sve naznačene stavke svakog pojedinog artikla i količinu odnosno da su podaci u maloprodajnom računu istovjetni s izvršenom isporukom. Potpisom maloprodajnog računa Kupac ujedno potvrđuje da mu je FERO-TERM za preuzetu robu isporučio i svu propisanu dokumentaciju koja prati proizvod, a ovisno o vrsti proizvoda (obavijest o proizvodu, izjavu o svojstvima, upute o ugradnji/montaži, jamstveni list te eventualnu drugu propisanu dokumentaciju) a sve i na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja. Ukoliko se pregledom predmetne robe Kupca i dostavljača FERO-TERM-a utvrdi da isporučena roba nije u cijelosti uredna po svim naprijed navedenim točkama od (1. do 4.), Kupac je dužan odbiti primitak takve pošiljke.

5.  Raskid ugovora i povrat


1.    Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti FERO-TERM-u, putem pošte na adresu sjedišta: Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10 255 Gornji Stupnik ili putem e-maila webshop@fero-term.hr.

Kupac može preuzeti obrazac na sljedećem linku: Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, FERO-TERM će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o primitku.

2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod FERO-TERM-u o svom trošku, na adresu sjedišta: Gospodarska 17, Donji Stupnik, 10 255 Gornji Stupnik.

3. Za proizvod koji se vraća, FERO-TERM se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o Jednostranom raskidu ugovora, a nakon što primi vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog najjeftinijeg načina dostave FERO-TERM-a. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata uplaćenog iznosa, Kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

4.    Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio FERO-TERM o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku. Ovlašteni kontrolor FERO-TERM-a će prilikom preuzimanja vraćene robe istu prethodno prekontrolirati da li je ista u urednom stanju – u onom stanju u kojem je Kupcu bila predana u posjed:

 • da je vraćena upravo isporučena roba,

 • da proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine

 • da je proizvod bez vidljivih nedostataka

 • da je uz proizvod priložena sva prateća dokumentacija (ovisno o vrsti proizvoda). 

Ukoliko se pregledom vraćene robe po ovlaštenom kontroloru FERO-TERM-a utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu po osnovi jednostranog raskida ugovora. Ukoliko se pregledom predmetne robe po kontroloru FERO-TERM-a utvrdi da roba nije u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), FERO-TERM je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze temeljem izjave o jednostranom raskidu ugovora.

5. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:

a. ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
b. ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
c. predmet ugovora roba koje je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

6. Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

6. Reklamacije i prigovori


1. Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se pisanim putem:
a) poštom na adresu FERO-TERM d.o.o. Gospodarska 17,Donji Stupnik, 10255 Gornji Stupnik ili
b) elektroničkom poštom na adresu webshop@fero-term.hr ili prigovor@fero-term.hr ili
c) telefaksom na broj: 01/6651-657.

FERO-TERM će odgovoriti na zaprimljeni prigovor u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka prigovora, s time da će odmah po primitku prigovora, Kupcu potvrditi da je zaprimio prigovor.
Prigovor zbog skrivenih nedostataka na proizvodu

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan pod prijetnjom gubitka prava o tom nedostatku obavijestiti FERO-TERM bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka, osim u slučaju kada se radi o proizvodu za koji je proizvođač izdao jamstveni list (garanciju), u kojem slučaju Kupac ostvaruje prava prema uvjetima iz jamstvenog lista. Kupac uz prigovor mora priložiti račun o izvršenoj kupnji za robu za koji ističe prigovor.

FERO-TERM će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, s tim da FERO-TERM neće uvažiti prigovor: za keramičke i porculanske pločice ako se ističe zbog nijanse boje jer svaka tvornička serija može blaže oscilirati u nijansi zbog prirode proizvodnog procesa. FERO-TERM neće nikad uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenih nedostataka (tvorničkih grešaka i sličnih anomalija) za keramičke i porculanske pločice koje nisu prve (1.) klase jer su iste karakteristika pločica niže klase (2. i 3. klasa). FERO-TERM će uvijek unaprijed označiti da se radi o 2. i 3. klasi. Kupac gubi pravo na prigovor zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. FERO-TERM neće nikad uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu: a) slavine, fugirna masa za bazene i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom; b) bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje, servisiranja nije poštivao upute proizvođača; c) ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke. Upozorava se Kupac da prije ugradnje keramičkih pločica vodi računa da se ugradnja izvrši sukladno pravilima struke i uputama proizvođača. FERO-TERM nikada neće uvažiti prigovor na neravnine ili ulegnuća postavljenih keramičkih pločica jer do istoga može doći samo nestručnom ugradnjom odnosno zbog nepoštivanja uputa proizvođača.

7. Uvjeti iz jamstvenog lista za proizvod


Za proizvode koje prati jamstveni list vrijede uvjeti koje je proizvođač/prodavatelj naveo u jamstvenom listu. U svakom slučaju jamstvo neće vrijediti ukoliko Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu: a) slavine i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom; b) bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje nije poštivao upute proizvođača. Jamstveni list datira, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba FERO-TERM-a. Potrošač je obvezan čuvati jamstveni list za vrijeme trajanja jamstva zajedno s ispostavljenim računom i otpremnicom.

8. Zamjena kupljenog proizvoda


FERO-TERM može u opravdanim slučajevima ako se radi o lagerskoj robi dopustiti Kupcu povrat robe i zamjenu drugom rokom, kada kupljena roba ne odgovara Kupčevim željama, s time da takva roba mora svakako biti u originalnoj ambalaži s pripadajućom dokumentacijom. FERO-TERM eventualno odobrenje radi zamjene robe, procjenjuje posebno za svaki pojedini slučaj kupnje i prema vlastitoj procjeni. Jednom ili više puta prihvaćena zamjena s Kupcem ili drugim kupcem neće se smatrati uobičajenom praksom poslovanja za naredne zamjene ili uobičajenom nepisanom praksom FERO-TERM-a.

9. Odgovornost FERO-TERM-a za izračun količine ili dimenzije ili  za preporuke o ugradnji


FERO-TERM nikad nije odgovoran Kupcu na manje ili više kupljene količine keramičkih/porculanskih pločica ili drugih proizvoda ili za neodgovarajuće dimenzije proizvoda pošto FERO-TERM nikada ne daje službene izračune količina niti uzima mjere Kupčeva prostora, niti daje savjete o načinu ugradnje ili potrebnoj količini ili dimenziji proizvoda koji se ima ugraditi u Kupčev objekt. Kupac je sam obvezan osigurati sve podatke o količinama ili dimenzijama proizvoda te osigurati stručnu pomoć te FERO-TERM-u naznačiti potrebnu točnu količinu ili dimenziju proizvoda. Kupac se ne može pozivati na usmene ili pisane izjave ovlaštenih osoba (referenata ili prodavača) FERO-TERM-a u odnosu na izračune količina ili dimenzija ili preporuke o ugradnji. Izračune količine ili dimenzija keramičkih pločica ili drugih proizvoda ili drugih podataka sadržane u nacrtu iz računalnog programa "Vi-Soft" FERO-TERM daje samo radi neformalne obavijesti. FERO-TERM ima pravo zaračunati trošak izrade nacrta (kupaonice i sl.) prema važećem cjeniku.

10. Odgovornost FERO-TERM-a za troškove elektroničkog komunikacijskog prometa


Usluge koje FERO-TERM pruža u okviru usluge online kupnje na www.fero-term.hr web stranicama ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. FRO-TERM nije odgovoran za troškove elektroničkog komunikacijskog prometa, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom procesa kupnje, Kupac se može obratiti prijavom na e-mail adresu webshop@fero-term.hr, kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

11. Kontakti


Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

a. adresu: FERO-TERM d.o.o. Gospodarska 17,Donji Stupnik,10255 Gornji Stupnik
b. elektroničku adresu: webshop@fero-term.hr, prigovor@fero-term.hr
Pogledani proizvodi
{{item.FinalPriceToPay_print}}{{unitMeasure(item)}}
Sveukupno
{{totalPrice}} Uključen PDV
Dostava na kućnu adresu 20,00 kn, preuzimanje u poslovnici 0,00 kn.
Završite kupovinu Nastavite kupovati
Pošalji sadržaj košarice na e-mail
Zatraži poziv
Pošalji košaricu