Iako njegov plamen možda ne izgleda tako impresivno kao plamen u kaminu na drva, sobni kamin na pelete ima puno prednosti u usporedbi sa svojim starijim bratom.

Kamin na pelet spojen na dimovodnu cijev u dnevnom boravkuKamin na pelet spojen na dimovodnu cijev u dnevnom boravku


Ako ste se pitali postoji li uređaj koji može u jednoj rečenici povezati klasični dimnjak i daljinski upravljač, odgovor je - kamin na pelete.

Znamo da volite vatru - u suprotnom ne biste čitali ovaj blog. Isto tako, znamo da volite moderne tehnologije, jer blog čitate na zaslonu mobitela, tableta ili laptopa. A ako volite te dvije stvari, sigurno ćete zavoljeti i kamin na pelete!

Crni kamin na pelet s ugrađenim dimovodom u zidu dnevnog boravka.Crni kamin na pelet s ugrađenim dimovodom u zidu dnevnog boravka.

Prednosti kamina na pelete

Zašto baš sobni kamin na pelete? Zato jer je riječ o neodoljivoj kombinaciji tradicionalnog i modernog, analognog i digitalnog. Volite vatru iz kamina, ali vam se ne sviđaju sve predradnje koje treba obaviti prije no što se ta vatra raspiri? Nema problema - zaboravite nabavku, piljenje, skladištenje i cijepanje drva, pelete ćete nabavljati u vrećama, na paleti. Ali to nije jedina prednost kamina na pelete u usporedbi s kaminom na drva. Evo još nekih...

Kontrolirate sve postavke. Kod kamina na drva, regulirat ćete dovod zraka - i to je otprilike to. Sobni kamin na pelete pruža vam puno više mogućnosti. Ovisno o modelu, moći ćete regulirati temperaturu preko daljinskog upravljača, ekrana osjetljivog na dodir ili termostata. Odabrat ćete odgovarajući program rada kamina, a neki napredniji modeli dopustit će vam potpunu kontrolu rada kamina putem vašeg pametnog mobitela.

Efikasnost je 90 posto - i više. To znači da u dimnjaku završi samo 10 posto topline generirane izgaranjem, a ostalih je 90 posto iskoristivo za zagrijavanje doma. Kod kamina na drva, najviša je efikasnost oko 80 posto - i to kod najnaprednijih modela.  

Pelet je ugljično neutralno gorivo. Ako brinete o zaštiti okoliša (a trebali biste), bit će vam drago znati da je gorivo koje koristite u svom kaminu ugljično neutralno. To znači da je količina ugljika nastala pri izgaranju jednaka količini ugljika koje je stablo apsorbiralo tijekom svog životnog vijeka.

Autonomija pri radu. Kamin na drva ćete morati potpaliti i onda tu vatru održavati - cijelo vrijeme. Sobni kamin na pelete ipak ima određenu radnu autonomiju; pri najžešćoj zimi nećete ga morati dirati barem 12 sati. Kad su zahtjevi za toplinom manji, ta se autonomija može produljiti do čak 36 sati - znači da u optimalnim uvjetima kamin može na jednom punjenju raditi do dan i pol.

Crveni sobni kamin na pelet smješetn u kutu prostorije.Crveni sobni kamin na pelet smješetn u kutu prostorije.

Što je, zapravo, pelet?

Pelet je energent koji izabiru oni koji vole pogled na plamen u kaminu, ali istovremeno brinu i o zaštiti okoliša.  Riječ je o biogorivu proizvedenom iz komprimirane organske tvari ili biomase; peleti se mogu proizvesti iz drveta, industrijskog i prehrambenog otpada, poljoprivrednih ostataka te energetskih usjeva. Grijanje na pelete dobar je izbor ako želite veći komfor (potpala se odvija samostalno, ne treba piliti, cijepati i brinuti o skladištenju drva) i brinete o očuvanju okoliša - ali to ipak ne znači da je takav način grijanja jednostavan i da oko njega nije potrebna nikakva briga. Ovisno o uređaju koji se koristi za grijanje i samoj kvaliteti goriva, i ovaj sustav grijanja ipak zahtjeva određenu pažnju i angažman.

Vrste peleta

Drveni je pelet najpoznatija vrsta peleta, a nastaje prešanjem piljevine visokokaloričnog drva pod visokim tlakom (tijekom procesa se podiže temperatura drva i stvara se prirodno "ljepilo", zahvaljujući kojem peleti uspijevaju zadržati oblik bez dodavanja veziva). Najčešće se proizvodi od jele, hrasta i bukve, a može se napraviti i od ostalih vrsta drveta. Valjkastog je oblika promjera 6-8 mm i dužine 10-40 mm. Uobičajena su pakiranja vreće po 15 kilograma, pa se lako prevozi i skladišti. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliko je drvo koristilo prilikom svog rasta, stoga ga svrstavamo u CO2 neutralno gorivo i spada u obnovljive izvore energije.

Druga najpoznatija  vrsta goriva je drvna sječka (poznata i kao iverje), a dobiva se usitnjavanjem drvnih ostataka; različitih je veličina i nepravilnog oblika. Agro-pelet je pelet od poljoprivrednih ostataka – slame uljane repice i slame soje, kukuruzovine, ljuske suncokreta, leće... Može se koristiti za loženje u kotlovima ili kao stočna hrana. 

Od ostale sirovine za loženje u kotlovima tu su vinova loza i komina, koštice maslina i trešanja, ljuske lješnjaka i oraha, kukuruz, ostaci kave... (Napomena: Ovisno o vrsti biogoriva za potrebe grijanja, potrebno je odabrati i odgovarajući kotao jer često kotlovi na drveni pelet nisu adekvatni za loženje ostalih vrsta peleta, koštica i ljuski.)

Krem boje kamin na pelet postavljen u dnevnu sobu pored stoliceKrem boje kamin na pelet postavljen u dnevnu sobu pored stolice

Certifikati za pelet

Kvaliteta peleta ovisi o tome je li sirovina čisto drvo ili se radi o trupcima s određenom količinom kore i nečistoća, a u EU se izražava certifikatom ENplus koji razvrstava pelet u tri različite kategorije kvalitete (samim time i cijene). ENplus norma jedina je priznata i kvalificirana službena norma u EU; ona je dokaz i garancija kvalitete peleta, a grupirana je u klase A1, A2 i B. Najvažniji razlikovni faktor među navedenim kategorijama jest udio pepela u peletu: u A1 klasi jednak je ili manji od 0.7 %, u A2 klasi jednak ili manji od 1.2 % te u B klasi jednak ili manji od 2 %. Pepeo koji prilikom sagorijevanja peleta ostaje u peći uzrokuje smanjenje proizvodnje toplinske energije (tj. iskoristivost prijenosa topline na zrak ili vodu) i povećanje troškova održavanja toplinskih postrojenja potrošača. 

Postoje još neki parametri koji utječu na klasu goriva: mehanička otpornost (mrvljivost) peleta, udio prašine, kalorična vrijednost te udio dušika, sumpora i klora.

Kako odabrati kvalitetan pelet?

Iskustvo je majka znanja, kaže stara poslovica; tako ćete i vi vjerojatno morati isprobati više brandova prije no što odaberete onaj najprikladniji vašim potrebama. Stvar bi bila jednostavna kad bi proizvođači cijelo vrijeme koristili iste sirovine, ali to se, na žalost, u praksi ne događa prečesto. Važno je znati da proizvođači ne smiju koristiti aditive ni ljepila prilikom proizvodnje peleta, ali i to se pravilo ponekad "zaobiđe" te proizvođač pomoću aditiva pokuša postići bolje rezultate pri prešanju peleta. U svakom slučaju, slijedite ovih nekoliko pravila da biste izabrali najbolji proizvod.

Provjerite certifikat.

Peleti koji na pakiranju imaju oznaku klase A1 ili A2 smatraju se uistinu kvalitetnim. Primijetit ćete da je razlika u cijeni između peleta ove dvije klase prilično velika - prema iskustvima korisnika, razlika u cijeni nije identična razlici u kvaliteti, stoga se većina korisnika odlučuje za nabavu kvalitetnog peleta A2 klase. To ne mora biti slučaj i s vama: kao što smo rekli, iskustvo će vam pokazati koji je pelet najbolji za vaš kamin.

Crni sobni kamin na pelete smešten ispod zida u dnevnom boravkuCrni sobni kamin na pelete smešten ispod zida u dnevnom boravku


Uzmite pelet u ruke. Omirišite ga: kvalitetan će pelet mirisati na drvo, a ne na "kemiju". Kad zaronite ruku u vreću s peletima, na njoj može ostati nešto prašine - ali ne previše; pelet slabije kvalitete prepoznat ćete već i po većem udjelu prašine i izmrvljenih peleta u vreći. Još jedan praktičan test: pokušate li ga saviti, pelet se mora slomiti, a ne razmrviti.

Testirajte pelet u vodi. Stavite nekoliko peleta u čaši i promatrajte kako se ponašaju. Kvalitetni će pelet potonuti na dno i vremenom nabubriti, a voda će ostati bistra, neće se zamutiti ni promijeniti boju.  

Crveni sobni kamin na pelete - FerotermCrveni sobni kamin na pelete - Feroterm

Njegovo veličanstvo Kamin na pelete

Sobni kamini na pelete spadaju u skupinu toplozračnih kamina, a dijelimo ih na ugradbene i samostojeće; i jedni i drugi mogu biti kanalski ili s prednjim ispuhom. Ugradbeni kamini izgledom podsjećaju na klasične, a oblažu se  zidanom, knauf i kamenom oblogom, već prema želji naručitelja. S druge strane, samostojeći se sobni kamini na pelete proizvode u raznim oblicima: mogu biti ravni, zaobljeni, plitki, s metalnom ili keramičkom oblogom te raznih boja. 

Sobni kamini na pelete vrlo su slični sobnim kaminima na drva, o kojima smo nedavno više pisali na ovim stranicama, pa više o snazi grijanja, preduvjetima za postavljanje i o samom smještaju kamina u prostoru možete pročitati u tom blogu. Nazivna snaga kamina na pelete iz Fero-Termove ponude kreće se od 4 do 12 kW. 

Osnovne komponente kamina na pelete

Komponente od kojih se sastoje sobni kamini na pelete su upravljačka jedinica, ventilator zraka, gorionik, grijač za potpalu, ventilator dimnih plinova, presostat, pužni transporter, zvijezda-dozator, elektromotor, granični termostat i temperaturni osjetnici. 

Zagrijani se zrak upuhuje u prostor u kojem se kamin nalazi pomoću ventilatora zraka. Pojedini modeli nude mogućnost isključenja rada ventilatora da rad kamina bude što tiši. Izgaranje se kontrolira upravljanjem  brzinom rada ventilatora dimnih plinova - on stvara podtlak u ložištu i izbacuje van dimne plinove putem dimovodnog sustava.

Sustav dobave regulira ubacivanje peleta u ložište;  razlikujemo pužni i dozator oblika zvijezde, koji su pogonjeni elektromotorom. Dozatorom u obliku zvijezde postiže se jednoličnija dobava peleta, što je posebno važno kod kamina manjih snaga. 

Svaki je kamin opremljen sigurnosnim elementima poput presostata dimnih plinova (koji izbacuje uređaj iz pogona u slučaju začepljenja dimovodnih kanala), temperaturnog osjetnika dimnih plinova i zraka u prostoru te graničnog termostata (koji izbacuje uređaj iz pogona u slučaju povrata plamena u spremnik za pelete). Tu je i grijač za potpalu, najčešće metalni ili keramički, koji služi za automatsku potpalu peleta u gorioniku. Veličina gorionika ovisi o snazi grijanja kamina, a često se izrađuju kao lijevano-željezni ili iz limenih inox-ploča.

Radom kamina na pelete upravlja elektronska kontrolna jedinica koja se sastoji od ekrana i elektronike. Zahvaljujući ekranu možemo paliti i gasiti uređaj, mijenjati temperaturu, podesiti snagu rada, vrijeme i vremenski program upravljanja. Na ekranu je moguće očitavati i upozorenja i greške (prazan spremnik peleta, potrebno čišćenje, broj greške koji upozorava na određeni problem i slično). 

Montaža sobnog kamina na pelete

Zdrav razum vam govori da je prije montaže sobnog kamina na pelete potrebno dobro proučiti tehničku dokumentaciju vezanu za uvjete smještaja u prostor i spajanja na dimovodnu instalaciju, kao i upute za održavanje i servis. Jasno da će na sve paziti stručnjaci koje angažirate za montažu, ali nije zgorega da i sami što više znate. 

Valja voditi računa o potrebnim minimalnim udaljenostima s obzirom na zapaljive materijale i predmete u blizini te minimalne udaljenosti za potrebe obavljanja servisa. Zaštiti morate i pod ispod i oko kamina; najbolje je u tu svrhu nabaviti čeličnu ili podlogu od kaljenog stakla.  

Svakom je kaminu za rad potreban i zrak - jer bez zraka nema ni procesa izgaranja. Upravo je zbog toga potrebno osigurati nesmetan dotok svježeg zraka u prostoriju u kojoj je smješten kamin. Oprez: ako se u prostoriji nalaze  uređaji koji izbacuju zrak iz prostorije, poput kuhinjske nape ili nekog drugog ventilatora, najbolje je rješenje spojiti dovod vanjskog zraka s usisnom cijevi i tako izbjeći utjecaj ostalih uređaja u kućanstvu. Ako kamin nema priključak za usis svježeg zraka izvana, na vanjskom zidu valja napraviti otvor i postaviti ventilacijsku rešetku koja se ne može zatvoriti.

Kad je dimnjak u pitanju, morate znati da se kamin na pelete mora spojiti na adekvatan dimovodni sustav, a obvezna je i uporaba dimovodnih cijevi s brtvama (proizvode se u dimenzijama promjera 80, 100 i 120 mm). Ovisno od proizvođača kamina, uvjeti spajanja uređaja na dimnjak mogu se razlikovati, stoga obvezno proučite tehničke upute. Preporuka su najviše tri promjene smjera, uključujući onu na samom izlazu iz kamina, a prilikom promjene smjera preporučljivo je korištenje T-priključaka s revizijom.

Važno je napomenuti i da se na jedan dimnjak smije spojiti samo jedan izvor topline te da se isti ne smiju spajati na sustave za izvlačenje zraka (nape, krovne ventilatore i slično). Odvod dimnih plinova mora biti predviđen na krovu i obavezno je osigurati redovno održavanje cijelog dimovodnog sustava.

Čišćenje i održavanje

Da bi sobni kamin na pelete optimalno radio, potrebno je dobro proučiti upute za održavanje - i pridržavati ih se. Valja ponovno istaknuti činjenicu da što je sam pelet kvalitetniji, to će biti manje pepela - i manje posla oko održavanja.

Na dnevnoj je bazi potrebno očistiti gorionik i pepeljaru.    Jednom tjedno valja očistiti staklo na vratima kamina, usisati prašinu s grijača za potpalu, usisati prostor ispod gorionika te očistiti četkom površine dimovodnih kanala za izmjenu topline sa zrakom. Na mjesečnoj bi bazi trebalo očistiti usisnu rešetku zraka te usisati prašinu iz spremnika peleta, a na svakih 500 kg peleta potrebno je provjeriti (i prema potrebi očistiti) cijevi dimnjače. Godišnji servis uključuje čišćenje dimnjaka, dimnjače, kamina, lopatica ventilatora, priključak presostata dimnih plinova i upaljača za potpalu te provjeru stanja brtvi na vratima uređaja. Ako vas je ovaj blog motivirao na kupnju kamina na pelet, to je odlična vijest. Čekamo vas u najbližoj Fero-Term poslovnici ili na webshopu.