Fero-Term 26 godina
Kupaonska oprema i sanitarije
Cijena
Kategorije / Filteri
Cijevi za opskrbu pitkom vodom
Cijevi za opskrbu pitkom vodom4,75 kn
Cijevi za opskrbu pitkom vodom
Cijevi za opskrbu pitkom vodom5,94 kn
Cijevi za opskrbu pitkom vodom
Cijevi za opskrbu pitkom vodom9,21 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent13,21 kn
Cijevi za opskrbu pitkom vodom
Cijevi za opskrbu pitkom vodom13,45 kn
PP cijev
PP cijevSilent14,16 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija14,36 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija14,90 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent16,05 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent16,99 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent16,99 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija17,51 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija18,60 kn
PP cijev
PP cijevSilent19,83 kn
Cijevi za opskrbu pitkom vodom
Cijevi za opskrbu pitkom vodom20,09 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija23,05 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija23,06 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija23,06 kn
PP redukcija
PP redukcijaSilent25,49 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent25,49 kn
PP cijev
PP cijevSilent27,38 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija29,01 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija29,01 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija29,93 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija29,93 kn
PP cijev
PP cijevSilent30,20 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija30,99 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija31,00 kn
PP račva kosa
PP račva kosaSilent31,15 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija31,73 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija31,73 kn
Cijevi za opskrbu pitkom vodom
Cijevi za opskrbu pitkom vodom32,54 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent33,98 kn
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija
Kanalizacijske cijevi i spojevi za ulični razvod instalacija34,48 kn
PP koljeno
PP koljenoSilent34,93 kn
PP redukcija
PP redukcijaSilent35,86 kn